Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 18 Thông tư số 227/2016/TT-BTC Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện PCCC 11/11/2016
2 19 Thông tư số 39/2016/TT-BCA quy định về tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy và triển khai hoạt động chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 04/10/2016
3 17 Thông tư số 60/2015/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 09/11/2015
4 16 Thông tư số 48/2015/TT-BCA của Bộ Công an quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lục lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành 06/10/2015
5 17 Thông tư số 47/2015/TT-BCA của Bộ Công an hướng dẫn về bảo đảm an toàn PCCC đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke 06/10/2015
6 15 Thông tư số 66/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ 16/12/2014
7 14 Thông tư số 56 /2014/TT-BCA Quy định về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành 12/11/2014
8 13 Thông tư số 52 /2014/TT-BCA Quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy 28/10/2014
9 13 Cac mau kem theo Thong tu so 11 16/04/2014
10 12 Thông tư liên tịch số 214/2013/TTLT-BTC-BCA, sửa đổi một số điều của Thông tư liên tịch số 41/2007/TTLT-BTC-BCA ngày 24/4/2007 về chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 31/12/2013
11 11 Thông tư số 65/2013/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 26/11/2013
12 9 Thông tư số 63 /2013/TT-BCA của Bộ Công an Quy định về điều lệnh kiểm tra của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 21/11/2013
13 8 Thông tư số 30/2012/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và nghị định quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh 29/05/2012
14 7 Thông tư số 220/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 30/12/2010
15 6 Biểu mẫu kèm theo Thông tư 35/2010/TT-BCA 19/10/2010
16 4 Thông tư số 35/2010/TT-BCA quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm 11/10/2010
17 3 Thông tư số 23/2009/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp 11/08/2009
18 2 Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA của Bộ Xây dựng và Bộ Công an về Hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp 10/04/2009
19 1 Thông tư liên tịch số 41/2007/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 130/2006/NĐ-CP Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 24/04/2007
Hiển thị 19 kết quả
của 1

Loại văn bản Loại văn bản

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành