Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 16 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 30/07/2014
2 15 Nghị định số 76/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 29/07/2014
3 13 06/VBHN-BCA - Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy 21/02/2014
4 14 Nghị định số 07/VBHN-BCA quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 21/02/2014
5 11 Nghị định 164/2013/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế 12/11/2013
6 12 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình 12/11/2013
7 10 Nghị định số 54/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp 22/06/2012
8 9 Nghị định số 25/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 05/04/2012
9 8 Nghị định số 78/2011/NĐ-CP quy định việc phối hợp giữa BCA với BQP trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng 01/09/2011
10 7 Phụ lục Nghị định 104/2009/NĐ-CP 13/03/2010
11 6 Nghị định số 104/2009/NĐ-CP quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 09/11/2009
12 5 Nghị định số 72/2009/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 03/09/2009
13 4 Nghị định số 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp 23/04/2009
14 3 Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế 14/03/2008
15 2 Nghị định số 130/2006/NĐ-CP Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 08/11/2006
16 1 Nghị định số 09/2006/NĐ-CP Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng 16/01/2006
Hiển thị 16 kết quả
của 1

Loại văn bản Loại văn bản

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành