Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 8 Thông tư số 30/2012/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và nghị định quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh 29/05/2012
22 9 Nghị định số 25/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 05/04/2012
23 8 Nghị định số 78/2011/NĐ-CP quy định việc phối hợp giữa BCA với BQP trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng 01/09/2011
24 7 Thông tư số 220/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 30/12/2010
25 6 Biểu mẫu kèm theo Thông tư 35/2010/TT-BCA 19/10/2010
26 4 Thông tư số 35/2010/TT-BCA quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm 11/10/2010
27 7 Phụ lục Nghị định 104/2009/NĐ-CP 13/03/2010
28 6 Nghị định số 104/2009/NĐ-CP quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 09/11/2009
29 5 Nghị định số 72/2009/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 03/09/2009
30 3 Thông tư số 23/2009/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp 11/08/2009
31 4 Nghị định số 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp 23/04/2009
32 2 Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA của Bộ Xây dựng và Bộ Công an về Hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp 10/04/2009
33 3 Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế 14/03/2008
34 1 Thông tư liên tịch số 41/2007/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 130/2006/NĐ-CP Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 24/04/2007
35 2 Nghị định số 130/2006/NĐ-CP Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 08/11/2006
36 1 Nghị định số 09/2006/NĐ-CP Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng 16/01/2006
37 4404 Luật Phòng cháy và chữa cháy - Luật số 27: 2001/QH10 29/06/2001
Hiển thị 21 - 37 of 37 kết quả.
của 2

Loại văn bản Loại văn bản

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành