Toàn dân pccc Toàn dân pccc

Huy động sức mạnh toàn dân trong công tác phòng cháy chữa cháy

Trong quá trình hình thành và phát triển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, công tác PCCC đóng vai trò rất quan trọng trong mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch, nhân dân được ấm no hạnh phúc, xã hội phồn vinh.

Trong thời gian qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp của các ngành, các cấp, đặc biệt là vai trò tham mưu chủ lực của Cảnh sát PCCC, công tác PCCC trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, phong trào toàn dân PCCC và cứu nạn cứu hộ ngày càng lớn mạnh, công tác tuyên truyền, đào tạo huấn luyện luôn được chú trọng, ý thức của cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân được nâng lên, chủ động, phòng ngừa, xử lý các vụ cháy hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và toàn dân.

Trong năm 2015, số vụ cháy là 5 vụ, giảm 44% so với năm 2014, giảm thiệt hại về tài sản hơn 30 tỉ đồng, thiệt hại về người giảm 75%. Tính đến nay, Bà Rịa – Vũng Tàu đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân PCCC&CNCH ở các ngành, các cấp, xây dựng được 84 đội PCCC dân phòng với 840 đội viên; 2.226 đội PCCC cơ sở với 50.650 đội viên; 04 đội PCCC chuyên ngành hoạt động theo chế độ chuyên trách.

Sau khi được tách ra từ Công an tỉnh và hơn 02 năm đi vào hoạt động, Cảnh sát PCCC tỉnh đã phối hợp tổ chức 1.300 buổi tuyên truyền với gần 20.000 tham dự; mở 664 lớp huấn luyện PCCC&CNCH định kỳ, 185 lớp huấn luyện và cấp giấy chứng nhận đã qua đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho trên 7.500 người. Chủ động lập kế hoạch, thành lập đoàn liên ngành kiểm tra an toàn PCCC các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và có nguy hiểm về cháy, nổ.

Tổ chức đào tạo, huấn luyện cho CBCNV của các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dầu khí. Đến nay đã có 4 đơn vị thành lập lực lượng PCCC chuyên ngành là Xí nghiệp Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, nhà máy Đạm Phú Mỹ, Kho cảng PV gas, nhà máy xử lý khí Dinh Cố.

Bên cạnh những điểm sáng trong xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC trên địa bàn tỉnh, vẫn còn một số hạn chế như công tác xây dựng lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng ở một số nới vẫn chưa được quan tâm đúng mức nhất là về lực lượng, chất lượng và phương tiện; một số cơ sở, doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức đối với công tác PCCC, nhất là các đơn vị thuộc diện phải thành lập đội PCCC chuyên ngành và trang bị phương tiện PCCC theo quy định; một bộ phận người dân vẫn chưa có ý thức cao đối với công tác PCCC.

Để không ngừng nâng cao và phát huy hiệu quả của phong trào toàn dân tham gia PCCC, tiến tới việc xã hội hóa công tác PCCC với mục tiêu hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy gây ra, kiềm chế cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ triển khai đồng bộ một số giải pháp như sau:

Tiếp tục hướng dẫn các cơ sở xây dựng và củng cố lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành và dân phòng theo quy định của Luật PCCC, nhất là ở những cơ sở mới thành lập, địa bàn trọng điểm có nhiều nguy cơ xảy ra cháy; tổ chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành và dân phòng để lực lượng này thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong việc duy trì và thực hiện công tác PCCC ở địa bàn cơ sở, đồng thời là những hạt nhân trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia PCCC;

Chủ động xây dựng các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trong đó chú trọng đến các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ở các cơ sở trọng điểm và khu dân cư khi xảy ra cháy có sự tham gia của nhiều nhiều lực lượng;

Đầu tư trang bị phương tiện và thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành, dân phòng nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng này theo phương châm "bốn tại chỗ";

Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy với các mô hình "cụm dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy"; "cụm cơ quan, doanh nghiệp an toàn phòng cháy, chữa cháy"; tăng cường tổ chức các đợt tự kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng phong trào;

Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào tìm ra cách làm hay, hiệu quả và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích, đồng thời kiểm điểm, phê bình những tập thể, cá nhân yếu kém trong công tác xây dựng phong trào PCCC;

Kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương một số cơ chế chính sách  đối với lực lượng PCCC và dân phòng cơ sở, chuyên ngành. 

Đ/c Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ tư vấn

Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Video Tư liệu Video Tư liệu

Chân dung người chiến sĩ pccc Chân dung người chiến sĩ pccc

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY... 13/04/2017 14:00
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BRVT)...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 2458786