Hoạt động của cảnh sát pccc Hoạt động của cảnh sát pccc

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử cho cán bộ, chiến sỹ đơn vị

Thực hiện kế hoạch của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành Phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội Đồng nhân dân, Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đến cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Quận 4 tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đến tất cả cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị biết và hướng dẫn đến người thân, gia đình cùng tham gia bầu cử thời gian sắp tới.
 
Nội dung quán triệt tập trung vào một số quy định: nguyên tắc bầu cử, tuổi bầu cử, tiêu chuẩn người ứng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, ngày bầu cử, quyền bầu cử và ứng cử của công dân, trường hợp được ghi tên, xóa tên, bổ sung tên vào danh sách cử tri; trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử; những trường hợp không được ứng cử; vận động bầu cử; các hành vi bị cấm trong vận động bầu cử,…   
 
Ngoài ra, hội nghị cũng nêu những điểm mới trong công tác bầu cử Quốc hội và đại biểu NĐND các cấp như: Điều chỉnh, bổ sung cụ thể về bộ máy thực hiện công tác bầu cử từ trung ương tới địa phương, quy định chặt chẽ hơn về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan đơn vị phụ trách giúp cho cán bộ, chiến sỹ hiểu rõ hơn để hướng dẫn nhân dân và người thân thực hiện.
 
Qua một buổi tham dự Hội nghị tuyên truyền; phổ biến Luật bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội Đồng nhân dân, luật tổ chức chính quyền địa phương đã giúp cho tất cả cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PC&CC Quận 4 hiểu được ý nghĩa và cách thức tổ chức bầu cử và ứng cử, nhận thức về vai trò của bản thân trong việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 nắm vững để thực hiện tốt quyền nghĩa vụ của công dân tham gia bầu cử, chọn người tài đức góp sức phát triển đất nước trong thời gian tới.
 

 

Toàn Thắng

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ tư vấn

Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Video Tư liệu Video Tư liệu

Chân dung người chiến sĩ pccc Chân dung người chiến sĩ pccc

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY... 13/04/2017 14:00
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BRVT)...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 1216172