Đảng - Đoàn thể Đảng - Đoàn thể

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRONG SẠCH VỮNG MẠNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

        Đại tá Nguyễn Văn Hòa

Phó bí thư Đảng ủy, phó Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

         Ngày 08 tháng 09 năm 2016 kỷ niệm hai năm lực lượng Cánh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đi vào hoạt động. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tập thể Ban chấp hành đã lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành toàn diện công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đảm bảo đủ sức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu công tác phòng cháy chữa cháy "hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra, kiềm chế cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng". Đảng bộ đoàn kết, nhất trí trong công tác chỉ đạo điều hành; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm đúng mức và đạt được những kết quả tích cực, các phong trào thi đua được duy trì và đẩy mạnh, trong công tác chiến đấu đã xuất hiện nhiều gương điển hình tận tụy với công việc, dũng cảm trong chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được nhân dân và chính quyền ghi nhận. Kết quả trên đã đóng góp quan trọng vào công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ, bảo vệ an ninh trật tự đảm bảo môi trường an toàn phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội.

          Để có những thành tích nêu trên trước hết là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, của Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ công an và sự hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ Bộ Công an, cùng với sự phối hợp của các lực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của quần chúng nhân dân các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và cấp ủy chính quyền các cấp.

          Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại cần khắc phục đó là: Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng chưa phát huy cao độ tính tiên phong gương mẫu, ở một số lãnh đạo chỉ huy, ý thức trách nhiệm trong công tác chiến đấu vẫn còn biểu hiện ngại khó, ngại khổ, né tránh công việc, có tư tưởng chọn vị trí, đơn vị công tác, tinh thần tự phê bình, phê bình, tự giác trong công tác học tập xây dựng đơn vị chưa tốt. Một số cấp ủy, lãnh đạo đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Những tồn tại nêu trên cần phải nghiêm túc nhìn nhận và quyết tâm khắc phục trong thời gian tới.

          Đất nước ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức đan xen. Tình hình thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình" bạo loạn lật đổ hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa", tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn còn diễn biến phức tạp, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Các loại tội phạm nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm về môi trường, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Tình hình cháy, nổ, sự cố về môi trường, thiên tai, dịch bệnh, tai nạn giao thông tiếp tục diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh – an toàn, môi trường đầu tư và an sinh xã hội.

          Tình hình đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng nặng nề đối với công tác đảm bảo an nình trật tự nói chung, công tác đảm bảo an toàn  phòng cháy chữa cháy cứu nạn và cứu hộ nói riêng; đòi hỏi phải xây dựng Đảng bộ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới, tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh cần tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước của Bộ Công an về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI "một số vấn đề cấp bách và xây dựng Đảng hiện nay". Tập trung chỉ đạo khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm; thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 47 – CT/TW của Ban bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

          Hai là: Thực hiện quy định của Ban bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình; Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; tiếp tục xiết chặt kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, gắn với việc thực hiện quy định về những điều Đảng viên, cán bộ chiến sỹ Công an không được làm.

          Ba là: Tăng cường giáo dục, nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh và phong cách làm việc, khoa học, dân chủ, trách nhiệm cho cán bộ Đảng viên chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy.

          Bốn là: Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và chất lượng hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng; thực hiện nghiêm túc các qui định, qui chế làm việc của cấp ủy; chức trách, nhiệm vụ của lãnh đạo chỉ huy các cấp nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, chất lượng công việc.

          Năm là: Quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, xây dựng đội ngũ đảng viên đảm bảo số lượng, chất lượng trong đó coi trọng chất lượng. Chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát quản lý chặt chẽ đảng viên về chính trị, đạo đức, lối sống, về các mối quan hệ xã hội và nơi cư trú; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ an ninh – an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới./.


Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ tư vấn

Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Video Tư liệu Video Tư liệu

Chân dung người chiến sĩ pccc Chân dung người chiến sĩ pccc

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY... 13/04/2017 14:00
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BRVT)...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 2458739